Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Plan van aanpak Onderzoek naar de kwaliteit van het reclasseringstoezicht

  21-10-2016

  Rechters en het Openbaar Ministerie kunnen bijzondere voorwaarden opleggen aan verdachten of veroordeelden (ook wel justitiabelen genoemd). Deze voorwaarden zijn gericht op gedragsverandering van betrokkene, bescherming van de maatschappij en van het slachtoffer in het bijzonder. De reclassering controleert of justitiabelen zich aan de voorwaarden houden en begeleidt hen hierbij. De Inspectie Veiligheid en Justitie start een onderzoek naar de kwaliteit van dit reclasseringstoezicht.

 • Leef- en werkklimaat in de Woenselse Poort onvoldoende veilig

  14-10-2016

  Naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke misstanden in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort is de Inspectie Veiligheid en Justitie een incidentonderzoek gestart. Lopende het onderzoek heeft de Inspectie de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Raad van Bestuur van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) tussentijds geïnformeerd dat de situatie onvoldoende veilig is en dat er directe verbetermaatregelen nodig zijn.

 • Terugblik contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016

  13-10-2016

  Op 29 september 2016 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie voor en met de veiligheidsregio's voor de derde keer de landelijke contactdag georganiseerd. De dag was vooral bedoeld om informatie met elkaar uit te wisselen en de netwerkcontacten te verbeteren. Ook dit jaar was gekozen voor een centrale locatie in het land en waren we te gast bij het ‘Oude Magazijn’ in Amersfoort. Deze keer waren twee veiligheidsregio’s bereid gevonden om een presentatie te verzorgen.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Direct naar

Gerelateerde websites

Twitter

Volg de InspectieVolg de Inspectie
@InspectieVenJ